Tuyển Dụng

MPRO là doanh nghiệp đang phát triển và mở rộng luôn coi trọng chính sách phát triển nhân sự dài hạn, ưu tiên đãi ngộ những nhân sự giỏi được đào tạo trong nước và quốc tế. Chúc tôi luôn chào đón các bạn với các vị trí:

  • Toàn thời gian (Full time)
  • Cộng Tác Viên (Part time)

Để ứng tuyển, bạn hãy gửi email kèm CV đến địa chỉ email: admin@mpro.com.vn

Các Vị Trí Đang Tuyển Dụng

Trưởng Phòng Kinh Doanh Trái Phiếu

Chuyên Viên Kinh Doanh Trái Phiếu

Chuyên Viên Vận Hành Trái Phiếu