Tư Vấn Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp

Tại Sao Lại Cần Tái Cấu Trúc Doanh Nghiệp?

Không ít doanh nghiệp đã đẩy mạnh phát triển, mở rộng cơ hội kinh doanh khi thị trường thuận lợi nhưng thiếu chiến lược kinh doanh bền vững, bộ máy xây dựng cồng kềnh. Vì vậy khi nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đối diện với những tổn thất nghiêm trọng trong trung và dài hạn.

Khi đó, việc tiếp cận và sử dụng dịch vụ tư vấn tái cấu trúc từ một tổ chức tư vấn uy tín là cần thiết để gỡ bỏ những cản trở từ nội bộ cũng như từ yếu tố bất ngờ ngoài thị trường để tiếp tục quá trình phát triển của doanh nghiệp. Thông qua các giải pháp tái cấu trúc, doanh nghiệp sẽ có một mô hình kinh doanh, vận hành, văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức… tốt hơn và giúp cho doanh nghiệp có sức bật lớn hơn.

Giúp Doanh Nghiệp Phát Triển Bền Vững

Đội ngũ MPRO Capital đã hỗ trợ các doanh nghiệp phát hành hàng nghìn tỷ trái phiếu, trong đó bao gồm trái phiếu riêng lẻ và cả trái phiếu phát hành ra công chúng. Dự kiến trong những tháng cuối năm 2021 và 2022, MPRO Capital sẽ tập trung tối đa hỗ trợ Tập Đoàn Hưng Thịnh (Hung Thinh Land) phát hành thành công số trái phiếu có tổng mệnh giá ….000 tỷ đồng.

Dịch Vụ Tư Vấn Tái Cấu Trúc

Để thực hiện việc tái cấu trúc một cách toàn diện, MPRO sẽ thực hiện khảo sát toàn diện và xây dựng một bản báo cáo đánh giá tổng thể thực trạng của công ty. Từ đó MPRO Capital sẽ xây dựng phương án và kế hoạch tái cấu trúc khả thi, phù hợp với đặc thù của doanh nghiệp cũng như mong muốn của ban lãnh đạo công ty.

Tùy theo nhu cầu của doanh nghiệp mà MPRO có thể cung cấp một giải pháp toàn diện hoặc cung cấp các gói tư vấn tái cấu trúc như sau:

Tài Chính Doanh Nghiệp

Tư vấn tái cấu trúc tài chính cho doanh nghiệp.

Chiến Lược Thương Hiệu

Tư vấn tái cấu trúc chiến lược thương hiệu

Quy Trình Sản Xuất

Tư vấn tái cấu trúc quy trình sản xuất doanh nghiệp

Chiến Lược Nhân Sự

Tư vấn cấu trúc nhân sự cho doanh nghiệp