Tư Vấn Phát Hành Trái Phiếu

Dịch Vụ Trọn Gói

MPRO cung cấp các dịch vụ trọn gói trước, trong và sau khi phát hành trái phiếu.

Huy Động Vốn Lớn

Đòn bẩy tài chính tuyệt vời cho doanh nghiệp với chi phí vốn hợp lý.

Thủ Tục Đơn Giản

Đơn giản, tiết kiệm thời gian so với hình thức vay tín dụng ngân hàng.

Dịch Vụ Tư Vấn Phát Hành Trái Phiếu Chuyên Nghiệp

MPRO Capital cung cấp dịch vụ hỗ trợ thu xếp phát hành trái phiếu doanh nghiệp nhằm giúp doanh nghiệp tiếp cận được kênh huy động vốn hiệu quả với nguồn vốn lớn, kỳ hạn phù hợp với kế hoạch phát triển kinh doanh của doanh nghiệp trong trung và dài hạn.

Tư Vấn Pháp Lý

Tư vấn về các thủ tục pháp lý để phát hành trái phiếu.

Chào Bán Trái Phiếu

Chào bán các sản phẩm trái phiếu tới các nhà đầu tư.

Hỗ Trợ Phát Hành

Hỗ trợ phát hành, kết nối và lựa chọn các tổ chức tham gia.

Xử Lý Phát Sinh

Hỗ trợ Tổ chức phát hành xử lý các phát sinh sau phát hành.

Lợi Thế Cạnh Tranh Của Chúng Tôi

Thông qua các giải pháp tái cấu trúc, doanh nghiệp sẽ có một mô hình kinh doanh, vận hành, văn hóa doanh nghiệp, cơ cấu tổ chức… tốt hơn và giúp cho doanh nghiệp có sức bật lớn hơn dựa trên các tiêu chí sau: