Tư vấn M&A

Cung Cấp Dịch Vụ, Giải Pháp Toàn Diện Cho Doanh Nghiệp

MPRO Capital cung cấp dịch vụ và các giải pháp toàn diện cho khách hàng Doanh Nghiệp thực hiện hoạt động mua bán sáp nhập trong tình hình thị trường đầy biến động.

Với đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, chúng tôi tư vấn về tất cả các khâu của giao dịch, từ chiến lược thực hiện đến hợp nhất sau giao dịch, đảm bảo các tổ chức hoàn thiện việc mua bán và sáp nhập một cách thành công, hiệu quả và nhanh chóng.

Cụ thể, các dịch vụ chúng tôi cung cấp bao gồm tư vấn các thương vụ mua bán, sáp nhập, chia tách, thoái vốn, liên doanh, mua lại cổ phần theo hình thức vay nợ (LBO).

Dịch Vụ Tư Vấn Dành Cho Bên Mua

 • Tìm kiếm doanh nghiệp mục tiêu phù hợp với yêu cầu bên mua.
 • Tư vấn cho bên mua lựa chọn các nhà tư vấn phù hợp.
 • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán.
 • Tư vấn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh sau thương vụ
 • Tư vấn chiến lược thoái đầu tư.

Dịch Vụ Tư Vấn Dành Cho Bên Bán

 • Tìm kiếm bên mua tiềm năng.
 • Tái cấu trúc doanh nghiệp và định giá.
 • Tư vấn, hỗ trợ đàm phán.
 • Hỗ trợ các phương án trình bày với các nhà đầu tư tiềm năng.
 • Hỗ trợ kỹ thuật giao dịch liên quan trong suốt quá trình mua bán.
 • Tư vấn, hỗ trợ xử lý các vấn đề phát sinh sau thương vụ.