Triết Lý Kinh Doanh

Tầm Nhìn

MPRO được thành lập với tầm nhìn trở thành Nhà Phân Phối Trái Phiếu hàng đầu trong nước và cung cấp Dịch Vụ Ngân Hàng Đầu Tư chuyên nghiệp và hiệu quả trên thị trường tài chính. MPRO cam kết tiên phong chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số (Fintech) vào các sản phẩm đầu tư tài chính nhằm đảm bảo an toàn, hiệu quả và mang lại các giá trị tăng trưởng bền vững cho khách hàng.

Sứ Mệnh

MPRO nỗ lực để thấu hiểu sâu sắc nhu cầu đầu tư của từng khách hàng và từ đó, hành động để kết nối vốn & các cơ hội đầu tư, mang đến giá trị tích luỹ lớn nhất cho khách hàng.

Giá Trị Cốt Lõi

Chúng tôi chọn Triết Lý Kinh Doanh RISE (RISE Philosophy) để theo đuổi trong toàn bộ hoạt động của Tập Đoàn. Với hàm nghĩa RISE sẽ luôn đem đến sự tăng trưởng vươn lên và bền vững, cho cả MPRO và Khách Hàng lẫn Đối Tác.

  • Reliability: Đáng Tin Cậy
  • Integrity: Luôn Chính Trực
  • Simplicity: Luôn Theo Đuổi Sự Đơn Giản
  • Efficient: Đảm Bảo Hiệu Quả Kinh Tế