Thu Xếp Tài Chính

Cầu Nối Giữa Các Tổ Chức Phát Hành Và Các Nhà Đầu Tư

MRPO Capital cung cấp dịch vụ tư vấn thu xếp vốn cho doanh nghiệp thông qua các công cụ huy động vốn phổ biến như vay vốn ngân hàng thương mại, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, chứng quyền, hoặc các loại chứng khoán khác được cấu trúc theo đặc thù của mỗi doanh nghiệp và phù hợp với nhu cầu thị trường.

Đây được xem là một trong những thế mạnh của MRPO Capital, chúng tôi tập trung tư vấn phát hành và phân phối thành công cho các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực kinh doanh bất động sản, tài chính – ngân hàng…