Phân Phối Trái Phiếu Doanh Nghiệp

MPRO Capital - Nhà Phân Phối Trái Phiếu Doanh Nghiệp

Tin Cậy Và Hiệu Quả

MPRO Capital có hệ thống khách hàng đa dạng bao gồm các định chế tài chính như các ngân hàng thương mại, các công ty chứng khoán, quỹ đầu tư, công ty bảo hiểm trong và ngoài nước có nhu cầu đầu tư trái phiếu qui mô lớn đã thực hiện nhiều giao dịch trong thời gian vừa qua.

MPRO Capital đã xây dựng một mạng lưới Cộng Tác Viên rộng khắp trên toàn quốc và một đội ngũ bán hàng trực tiếp chuyên nghiệp giúp phân phối trái phiếu đến các khách hàng cá nhân trong nước.